Vyhledávání
S*W* - ShineWeb.cz - Tvorba www a Marketing

www stránky, e-shopy, aplikace, marketing

* Vyberte si řešení, které Vám vyhovuje, ne takové, které Vám nutí ostatní. Měli byste vědět o všech možnostech a rozhodovat se svobodně. Náš přístup je lidský, ne B2B či B2C, ale H2H, human to human.

Povinnost zřídit internetové stránky u akciových společností již platí!

Nový zákon o korporacích (ZOK), platný od 1. 1. 2014 uložil všem akciovým společnostem povinnost zřídit webové stránky a uveřejňovat na nich určité informace a dokumenty tuhle povinnost poruší, tomu hrozí pokuta až sto tisíc korun.

Společnost s ručením omezeným internetové stránky mít nemusí. Pokud se však rozhodne webové stránky mít nebo je již má, potom se i na ni vztahuje povinnost zveřejňování de facto totožných informací.

Jaké informace od ledna letošního roku tedy „akciovky“ musí uveřejňovat?

  • jméno společnosti, sídlo, IČO,
  • údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně oddílu a vložky,
  • pozvánka na valnou hromadu, která na webu musí být uveřejněna minimálně 30 dnů před jejím konáním,
  • účetní závěrku, výroční zprávu,
  • informace o příslušnosti ke koncernu,
  • zprávu o finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK
  • vysvětlení pro akcionáře,
  • znalecký posudek dle § 91 ZOK.

 

Co tohle všechno tedy znamená po vás jako pro firmu? Především je třeba mít vhodně zpracované internetové stránky, na které i „laik“ bude schopen umístit aktuální, výše zmiňované informace. Především včasné umístění oněch informací vám zajistí, že ušetříte za pokutu od kontrolních orgánů a rovněž se vám nestane, že vaše valná hromada bude neplatná.

 

LC

 

statistika